GalerijaLokacija in kontaktZaposleniSloveninaEnglish
Center odlinosti NAMASTE
ONas
Aktualno
Oprema
Dosezki
Partnerji
MedijiONas
ZaStudente
Keramini mikrosistemi
Zaite
Senzorski sistemi
Mehki kompoziti
Bio materiali
Projekti novih monosti

 

OPREMA    

CO NAMASTE omogoča, da opremo, kupljeno iz javnih sredstev in EU sklada, v času razpoložljivosti uporabljajo tudi zunanji uporabniki. Opremo uporabljajo šolane in strokovno usposobljene osebe, ki zagotavljajo, da instrumenti delujejo na način in pod pogoji, kot je to določeno s tehnično dokumentacijo za uporabo posamezne opreme.

Za uporabo opreme prosim kontaktirajte osebo, ki je odgovorna za posamezno opremo.

Oprema razvrščena po MERIL klasifikaciji s slovenskim in angleškim nazivom Več »

KERAMIČNI MIKROSISTEMI
(RRP 1)

Žaga za razrez keramike

Kalibrator tlaka

Ročna stiskalnica 3T

Laboratorijski mlin

Laserski sistem za razrez

Klimatska komora

Računalnik za krmiljenje sistema za razrez

Peč za žganje LTCC keramike

Stroj za razrez blokov LTCC

Računalnik za krmiljenje ATV peči

Reometer

Optični tenziometer

Termotehtnica

Stroj za nalivanje

Atritorski mlin

Piknometer in nadgradnja piknometra

Trovaljčni mlin

 

ZAŠČITE
(RRP 2)

Kombinirana mikrovalovna radiacijska peč za sintranje

Nanovoltmeter in AC/DC tokovni generator

Turbomolekularna vakuumska črpalka

Instrument za določanje velikosti delcev in zeta potenciala

Ultrazvočni procesor

Ultrazvočni čistilnik

Centrifuga

Sistem za termično analizo z masnim spektrometrom

Masni spektrometer

Napajalnik

Temperaturna komora

Glovebox komora

Vakuumska predkomora za sistem Glovebox

Osciloskop

Termokamera

Merilni sistem za merjenje karakteristik

Merilec vlage

Generator udarnega toka PG 20-14000

Piersonova merilna tuljava

Optični brezkontaktni merilni sistem

Laboratorijska stiskalnica

Naprava za sinhroniziranje omrežne napetosti

Superprevodni kvantni interferometer z magnetronom - VSM

Magnetizer

Precizna tehtnica

Inštrument za energijski test za varistorje

 

SENZORSKI SISTEMI
(RRP 3)

Konfokalni mikroskop

Plazemski jedkalnik s turbo-črpalnim delom

Visoko zmogljiva delovna računalniška postaja

Naprava za spajanje silicijeviih rezin


ARRS

Radio procesor

Računalnik HP s kompletom za razširitev

Prenosni računalnik HP

Laboratorijska tehtnica

 

 
MEHKI KOMPOZITI
(RRP 4)

Optična pinceta

Optične komponente

Osvetlitev za invertni mikroskop

Sistem za dvofotonsko polimerizacijo

Računalniška gruča z nadgradnjami

Difuziska sonda za NMR spektometer

Črpalka

Hladilni agregat

Kelvinov regulator

Impaktor

Laboratorijski sušilnik

Naprava za kontrolirano nanašanje slojev

Pikosekundi pulzni laser

 

 
BIOMATERIALI
(RRP 5)

Števec nanodelcev

Analitska tehtnica

Invertni mikroskop

Oprema za flourescenco mikroskopa

CO2 inkubator

Brezprašna komora

Vzorčevalnik zraka

Porozimeter

Merilnik specifične površine

Digestorij

Digestorij z višino 225 cm (znižan)

Mikročrpalke z grelci in krmilnikom

Naprava za nanašanje tankih filmov z vrtenjem

Termična kamera

Avtomatski inokulator

Visokofrekvenčni mikrovalovni izvor za EPR spektroskopijo

Modul za mikroskopijo FLIM

Ultrazvočna kopel

Avtoklava


 
PROJEKT NOVIH MOŽNOSTI
(RRP 6)

Zetameter

Merilec delcev

Laserski granulometer

Sistem za merjenje toplotne prevodnosti


RRSK

SPS

Nosilec JEM 2100 HR

Sistem za in situ karakterizacijo vzorcev

Termovizijski mikroskop

Vrstični mikroskop v bližnjem optičnem polju in objektiv Zeiss

Z optično pinceto nadgrajen sistem za konfokalno fluorescenčno mikrospektroskopijo

Dilatometer

Brezkontaktni dilatometer

Mikroskop na atomsko silo in grelec za celico

Detektor povratno sipanih elektronov

Detektor temnega polja

CCD kamera

Korelacijski mikroskop

Ojačevalnik s sklenjeno zanko

Stroj za prebijanje folije


Partnerji: 
 
 

Vstop v intranet

O CENTRU

       Predstavitev
Imenik zaposlenih
| KONTAKTI

   Lokacija
Piite nam
| OBJAVE

Publikacije 
  Za medije 
Piite nam